Cursussen

Cursus

Ervaarde je kind het afgelopen schooljaar moeilijkheden met hiernaast genoemde zaken of wil je je kind goed voorbereiden op het schooljaar dat komt?
Voelt je kind zich onzeker omtrent de overstap van het lager onderwijs naar het secundair?

Dan vind je hiernaast ons aanbod
voor de zomervakantie.

Leren leren

In deze sessies gaan we samen met jouw zoon of dochter op zoek naar een juiste studiemethode. Zaken die aan bod komen zijn motivatie, planning en organisatie, hoofd-en bijzaken onderscheiden, samenvatten/schematiseren en tot slot omgaan met stress en onzekerheid.

Basiscursus Frans

Tijdens deze sessies trachten we samen met jouw zoon of dochter de basiskennis van de Franse taal aan te pakken. We leggen de focus op basiswoordenschat en zinsbouw. Het gebruik van de basisregels grammatica worden ook onder de loep genomen.

Basiscursus Wiskunde

We herhalen de leerstof van het afgelopen schooljaar en observeren waar er eventueel extra uitleg nodig is omtrent basisregels in de wiskunde.
Het doel van deze cursus is het bijwerken naar het volgende schooljaar.
Dit aanbod is gericht op jongeren van de lagere school en de eerste graad secundair onderwijs.

Al deze sessies gaan individueel door, de frequentie is bespreekbaar.

Inschrijven kan via het contactformulier of telefonisch.
Er volgt nadien een kennismakingsgesprek in de laatste week van juni.

©

2024
Optempo

// By